Toekomst

De waarde van een diploma Afrikaanse Talen en Culturen

Afrikaanse talen en culturen is een universitaire opleiding. Dat betekent dat ze, net als andere universitaire opleidingen, haar studenten niet opleidt tot een specifiek beroep. Er zijn uiteraard beroepen waarbij je kennis over Afrika en de academische vaardigheden die je opgedaan hebt, kunt inzetten. Bij bedrijven die relaties met Afrika onderhouden, zijn vaak werknemers nodig die een goede kennis van Afrika hebben. Ook bij ontwikkelingsorganisaties of in de integratie- en diversiteitsector, waar vaak gewerkt wordt in Afrika of met mensen die uit Afrika afkomstig zijn, kun je met een diploma Afrikaanse talen en culturen werk vinden. Daarnaast is niet alleen je kennis over Afrika, maar zijn ook de algemene wetenschappelijke competenties die je tijdens je studie opgedaan hebt, een belangrijke troef bij het vinden van een baan. Het hebben van een academisch diploma is een voorwaarde voor veel functies bij de overheid, het bedrijfsleven, internationale organisaties of de media.

Onderzoek onder alumni van de opleiding Afrikaanse talen en culturen wijst uit dat de meeste studenten na hun afstuderen vlot een baan vinden. De meesten van hen hebben een baan waarin ze hun kennis over Afrika ook daadwerkelijk toepassen. De sectoren waarin alumni terechtkomen zijn de integratie- en diversiteitsector, het toerisme, de sociaal-culturele sector, de bedrijfswereld, de overheid of de ontwikkelingssamenwerking, naast uiteraard het wetenschappelijk onderzoek.

Oud-studenten aan het woord

“Niets is zo onderhevig aan verandering als de huidige arbeidsmarkt. In een maatschappij waar alles draait rond innovatie en kennis voortdurend evolueert, gaat het er niet zozeer om wat je kent, maar wel wie je bent en wat je doet! Kiezen voor Afrikanistiek is tegelijk een statement maken: “Ik durf van de vertrouwde route afwijken!”. Wie kiest voor Afrikanistiek, gaat niet voor de weg van de minste weerstand, maar kiest bewust voor een nieuwe uitdaging. Een dergelijke keuze wordt op de arbeidsmarkt van vandaag niet alleen opgemerkt, maar zelfs gewaardeerd!”
(Lynn, afgestudeerd in 2003)

“Ik kan zeggen dat de opleiding Afrikanistiek van mij een zelfbewuste en kritische persoon heeft gemaakt: iemand die niet zomaar aanneemt wat een ander hem voorschotelt, die zich niet laat vangen door schijnbare evidenties. Een persoon die zich een doel kan stellen en die manieren vindt om dat doel te bereiken, die grenzen durft verleggen. En zeg nu zelf: zijn dat geen kwaliteiten waarmee je gewapend bent voor eender welke toekomstige arbeidsmarkt?”

(Lynn, afgestudeerd in 2003)

“De eerste weken in de eerste kandidatuur Afrikanistiek betekenden voor mij de kennismaking met een nieuwe wereld. Vanuit het zeer traditionele en mono-culturele Brugge kwam ik in een multiculturele omgeving. In het eerste jaar met een 20-tal medestudenten, heb ik naast een grondige basis van Swahili en andere vakken ook heel veel andere zaken geleerd. Zo kreeg ik er een minder eenzijdige kijk op de wereld en leerde ik omgaan met verschillen.”

(Nathalie, afgestudeerd in 1994)

“De essentie van de studie Afrikanistiek was voor mij om buiten mijn eigen referentiekader te leren denken. Daardoor scherpte ik mijn kritisch zin aan en heb ik naar de wereld leren kijken vanuit verschillende perspectieven.”

(Evita, afgestudeerd in 2003)

Afrikanistiek heeft mij geleerd om met een onbevooroordeelde blik te kijken naar de wereld. De studie heeft me vooral geleerd om na te denken over culturen, cultuurverschillen, tradities. Heel veel van die zaken fascineerden me, en ze helpen me nog steeds om over dingen na te denken.”

(Annelies D., afgestudeerd in 2004)

“Mijn opleiding heeft me een andere soort blik op de wereld gegeven. Ik heb geleerd om te gaan met cultuurverschillen en op een andere manier te kijken naar diversiteit. Ik heb geleerd diversiteit en meertaligheid te appreciëren. Als je Afrikaanse talen en culturen studeert weet je dat meertaligheid een meerwaarde is, want dat je daardoor andere culturen leert te waarderen en te begrijpen. Ik kan allerlei maatschappelijke fenomenen, zoals migratie of de aanwezigheid van nieuwkomers in Vlaanderen, of problemen die te maken hebben met globalisering en scheefgetrokken handelsrelaties, beter interpreteren doordat ik Afrikaanse talen en culturen gestudeerd heb, en doordat ik dus weet welke historische oorzaken die fenomenen hebben.”

(Annelies V., afgestudeerd in 2001)

Concrete jobmogelijkheden

Afrikaanse talen en culturen… wat kun je daar mee? Zeer veel, zo blijkt uit rondvraag onder afgestudeerden van de opleiding Afrikaanse Talen en Culturen. Alumni werken in zeer diverse sectoren, waar ze de vaardigheden die ze tijdens hun opleiding hebben opgedaan op allerlei verschillende manieren inzetten. Een concrete lijst met de huidige jobs van 150 alumni van de opleiding Afrikaanse Talen en Culturen vind je hier:

Carrièreperspectieven van alumni Afrikaanse Talen en Culturen

Onderzoek

Een aantal alumni van de opleiding Afrikaanse talen en culturen gaat na het afstuderen door met onderzoek binnen een specifiek deelgebied van de Afrikaanse talen en culturen, meestal door in te schrijven voor een doctoraat (PhD). Als doctorandus ben je verbonden aan een universiteit of een onderzoeksinstituut, waar je begeleid wordt bij je onderzoek. Dat kan in België, bijvoorbeeld aan de Universiteit Gent, maar ook aan een universiteit of instituut in het buitenland. Ook het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika heeft verschillende onderzoeksdiensten.

Integratiesector

In de integratie- en diversiteitsector wordt veel gewerkt met mensen die uit Afrika of andere niet-westerse gebieden afkomstig zijn. Veel alumni passen hun ervaring met andere culturen toe binnen die sector, bijvoorbeeld binnen het vluchtelingenwerk, als medewerker in een opvangcentrum voor asielzoekers, of als docent Nederlands voor anderstaligen. Verschillende van onze alumni werken bij het Huis van het Nederlands, het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen of het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.

Ontwikkelingssamenwerking

Veel instanties die betrokken zijn bij ontwikkelingssamenwerking zijn (ook) actief in Afrika. Alumni van de opleiding Afrikaanse talen en culturen werken bijvoorbeeld bij organisaties als 11.11.11, Broederlijk Delen, Vredeseilanden of de Belgische Technische Coöperatie. Dat kan vanuit België, maar ook vanuit Afrika zelf.

Sociaal-culturele sector

Met een diploma in de Afrikaanse talen en culturen leer je cultuurverschillen te waarderen en te respecteren. In de Vlaamse cultuursector wordt steeds meer aandacht besteed aan cultuurdiversiteit. Onze afgestudeerden zijn dus meer dan welkom in cultuurcentra, musea of toneelhuize, zoals het Zuiderpershuis in Antwerpen, De Centrale in Gent, de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel, of kunstmusea. De sociale sector in Vlaanderen omvat onder meer een grote verscheidenheid aan diensten en verenigingen die zich bezighouden met de (culturele of educatieve) begeleiding van jongeren of kansengroepen. Omdat mensen met een diploma in de Afrikaanse talen en culturen over het algemeen sociaal geëngageerd zijn, vinden zij ook binnen die sector gemakkelijk werk.

Overheid

Veel universitair afgestudeerden vinden een baan bij de overheid. Soms gaat het om sectoren waarin je specifiek je kennis over de Afrikaanse culturele diversiteit inzet; zo zijn afgestudeerden van de opleiding Afrikaanse talen en culturen werkzaam als Noord-Zuidambtenaar, integratieambtenaar, of docent Swahili. Er zijn ook banen waarin vooral je algemene academische vaardigheden en denkwijzen vereist worden. Zo zijn er bijvoorbeeld alumni die werken als opleidingscoördinator bij de NMBS, of als medewerker bij het Rekenhof. Verder zijn er afgestudeerden die werk vinden bij internationale organisaties, zoals de VN of UNESCO.

Privésector

Ook in de privésector, zoals bijvoorbeeld bij banken, advocatenkantoren, en multinationals, vinden onze alumni een stekje. Vooral bij internationale bedrijven zijn onze alumni werkzaam, waar ze hun talenkennis en ruime ervaring met verschillende culturen inzetten, hun communicatieve vaardigheden en hun algemene analytische vermogen. In de toekomst zal de privésector steeds belangrijker worden aangezien Afrika momenteel aan een sterke economische opmars bezig is en steeds meer westerse bedrijven zullen gaan investeren in het Zuiden.